Purjehtijalle

Miten voin aloittaa?

Purjehtimisen voi esimerkiksi osallistumalla Lasten Purjehduskoulun päivleirille tai purjehduskurssille. Harrastuksen voi aloittaa myös kauden alussa seuran alkeisryhmässä tai jos on jo hankkinut vähän kokemusta, vaikkapa kesällä mökkijollailemalla, myös tulemalla mukaan kauden aikana.

Miten opin purjehtimaan?

Hyväksi purjehtijaksi oppii vain harjoittelemalla. Purjehdukseen pätee sama sääntö kuin lähes mihin tahansa muuhunkin harrastukseen – mitä nuorempana aloittaa sitä nopeammin oppii ja paremmin osaa vanhempana. Purjehduksesta tulee helposti elinikäinen harrastus, eivätkä opitut taidot katoa mihinkään. Koskaan ei ole kuitenkaan liian myöhäistä aloittaa purjehtimista, useimmat ovat aloittaneet vasta aikuisena!

Miten purjehdusta harrastetaan?

Purjehdusta voi harrastaa monin erilaisin tavoin; jollilla, köliveneillä, nopeilla monirunkoveneillä tai purjelaudoilla. Kilpaillen erityyppisissä rata-, saaristo- tai avomerikilpailuissa, matkapurjehtien tai ihan vaan huvikseen päiväpurjehtien. Omaakaan venettä ei välttämättä koskaan tarvitse hankkia, koska useimmilla seuroilla on juniorien käyttöön tarkoitettuja jollia sekä miehistöpaikkoja kaikenlaisiin huvi- ja kilpaveneisiin.

Mihin suuntiin voi purjehtija?

Purjehtiminen on mahdollista kaikkiin muihin suuntiin paitsi suoraan vastatuuleen. Vastatuuleen pääsee kuitenkin luovimalla, eli tavallaan kuin kiipeämällä vaakatasoon käännettyjä portaita, ensin vasemmalle, sitten oikealle. Tärkempiin taitoihin purjehtimisessa kuuluu purjehtiminen niin tiukasti kohti tuulta kuin mahdollista siten että jolla vielä kulkee mallikkaasti.

Voiko vene kaatua?

Optimisti ja Zoom8-jollat ovat kevytveneitä, mikä tarkoittaa sitä, että ne pysyvät pystyssä purjehtijan painon avulla. Eli sijoittumalla tuulen puolelle (eli toiselle puolelle kuin purje) purjehtija pitää omalla painollaan jollan pystyssä. Isommat veneet joita kutsutaan myös köliveneiksi, pysyvät pystyssä painavan kölin ansiosta eivätkä voi kaatua.

Tuulenpuuskan yllättäessä saattaa käydä niin että jolla kaatuu – siksi jollan kaatamista ja pystyyn nostamista harjoitellaankin uimhalleissa ja leireillä, jollan kaataminen on monista kaikista hauskinta jollapurjehduksessa!

Kuinka usein on treenit?

Vihreä ja sininen ryhmä harjoittelee 1-2 kertaa viikossa, usein toukokuun alusta syyskuun loppuu. Punainen ja musta ryhmä harjoittelee vesillä jäiden lähdöstä marraskuun puolenvälin tienoille. Molemmille ryhmille on myös talvitreenejä 1-2 kertaa viikossa.

Onko pakko kilpailla?

Jollapurjehdusta voi harrastaa muutenkin kuin kilpailumielessä. Vihreän ja sinisen ryhmän harjoituksissa ei juurikaan kilpailla, vaan taitoja opetellaan muilla tavoilla. Silti toisten kanssa yhdessä purjehtiminen kohti jotain tavoitetta (kuten olla ennen kaveria maalissa) kasvattaa taitoja enemmän kuin ilman tavoitteita tapahtuva harjoittelu ja ilman kilpailullisia elementtejä lajissa oppiminen vaikeutuu sitä myötä kun taidot kehittyvät.

Purjehduksen voi lajina jakaa myös kahteen erilliseen harrastukseen huvi- ja matkapurjehdukseen, sekä kilpapurjehdukseen. Vihreässä ja sininsessä ryhmässä harjoitellaan ensisijaisesti kaikkeen purjehdukseen liittyviä taitoja, punaisessa ja mustassa ryhmässä harjoitellaan kilpapurjehdustaitoja.

Mitä ovat merimiestaidot?

Merimiestaidot ovat purjehtimistaidon lisäksi opeteltavia vesillä liikkumisen taitoja ja sääntöjä. Hyvän purjehtijan tulee tuntea vesillä liikkumisen säännöt, jotta törmäyksiltä toisten kanssa ja muilta vahingoilta itseään sekä ympäristöä kohti vältytään.

Lisäksi purjehtijan on hyvä tuntea ainakin muutamia höydyllisä solmuja, joilla jolla voidaan kiinnittää vene rantaan tai hinaukseen ja joita käytetään purjeen kiinnittämisessä tai säätämisessä. Näitä kaikkia hyödyllisiä tietoja ja taitoja opetellaan Lasten Purjehduskoulussa!

Onko mustan ryhmän jälkeen seuraava ryhmä?

Isommissa jollaluokissa ei ole enää tasoryhmiä, vaan kaikki purjehtivat yhdessä valitsemaansa veneluokkaa. Parhaat purjehtijat voivat hakeutua myös seurojen ja luokkaliittojen järjestämään huippu-urheilu valmennukseen ja SPV:n sekä Olympiakomitean järjestämään maajoukkuvalmennukseen. Tällöin on kyse huippu-urheilusta jossa urheilijalla on määrätietoinen suunnitelma urallaan ja sitä tukevat resurssit ja valmentajat.