East Side Sailing Teamin järjestämistä Lasten Purjehduskoulun kursseista suurin osa järjestetään päiväleireinä koulujen loma-aikoina. Leirit ovat hyvä tapa oppia lajin perusteet ja tutustua uusiin kavereihin, kun useimmat ovat samalla viivalla; joko ensikertalaisia tai vähän purjehtineita. Purjehtimisen voi aloittaa myös kauden alussa seuran alkeisryhmässä tai jos on hankkinut vähän kokemusta, vaikkapa kesällä mökkijollailemalla, myös kauden aikana.

Leireillä purjehtijat jaetaan taito- ja ikäryhmiin ja jokaisella ryhmällä on oma valmentaja. Leirin jälkeen purjehtija voi osallistua seurojen harrasteryhmien harjoituksiin omille taidoilleen sopivassa tasoryhmässä. Valmentajat ohjaavat purjehtijat oikeaan ryhmään ja edelleen seuraavalle tasolle taitojen karttuessa. Lue lisää ryhmistä.

Kaikki päiväleirit sisältävät lämpimän lounaan, ESST T-paidan ja SPV:n Lasten Purjehduskoulu Diplomin.

Alkeisryhmä 7-12 -vuotiaille

Alkeisryhmässä opitaan jollapurjehduksen ja vesillä liikkumisen perustaitoja. Veneen käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyvät asiat, kuten väistämissäännöt, opetellaan sekä teoriassa rannalla että käytännössä vesillä. Opetusveneinä alkeiskursseilla käytetään pääasiassa Optimistijollia. Lisäksi opetellaan mm. tunnistamaan merimerkkejä, lukemaan karttaa ja tekemään solmuja. Alkeisryhmän opetukseen on vaatimuksena ainoastaan uimataito ja reipas mieli.

Alkeisryhmässä tavoitteena on, että purjehtija tunteen jollan osat nimeltä, oppii optimistijollalla laiturista lähdön ja laituriin tulon sekä purjehtimisen eri suuntiin kevyessä tuulessa. 

Jatkoryhmä 8-13 -vuotiaille

Jatkoryhmä on jo veneen käsittelyn perustaidot hallitseville joko alkeiskurssin aiemmin käyneille tai vastaavat taidot muuten opineille purjehtijoille. Kursseilla hiotaan taitoja ja perehdytään lajin hienouksiin. Jatkoryhmäläiset voivat Optimistijollien lisäksi kokeilla Zoom8 -jollia.

Jatkoryhmässä tavoitteena on lisäksi, että purjehtija osaa laittaa jollan purjehdusvalmiiksi itsenäisesti, hallita jollaa keskistuulessa ja tuntea purjeen trimmauksen perussäädöt eri tuulensuuntiin purjehdittaessa.

Zoom8-ryhmä 12-15 -vuotiaille

Zoom8 -ryhmä on tarkoitettu jo vanhemmille junioreille, jotka haluavat aloittaa lajin mutta eivät enää koe Optimistijollaa omakseen tai purjehtijoille jotka omaavat alkeet ja mutta haluavat kehittää taitojaan ohjatusti Zoom8-jollalla. Kursseilla käydään sisällöllisesti läpi samat asiat kuin optimistijollan alkeis- ja jatkokursseilla taitotason mukaan.

Zoom8-ryhmän tavoitteet ovat samat kuin jatkoryhmässä. Yläkouluikäisillä on jo keskimäärin kehittyneempi havinnointikyky ja sen myötä he oppivat myös keskimäärin nopeammin jollan ohjaamisen ja purjeen tirmmauksen eri suuntiin.

Vinkkejä purjehdusta aloitteleville

Ennen leirille ilmoittautumista voit tutustua vielä vinkkeihimme purjehtijalle sekä vanhemmille.

Korona info

East Side Sailing Teamin jollaleirit järjestetään kulloisellakin leiriviikolla voimassaolevia viranomaisten ohjeita ja suosituksia noudattaen. SPV:n ajantasaiset lajikohtaiset suositukset korona-ajalle.

Korostamme jokaisen vanhemman ja purjehtijan omaa vastuuta noudattaa viranomaisten määräyksiä. Jokainen purjehtija, valmentaja ja huoltaja sitoutuu toiminnassaan leirin aikana viruksen leviämistä ehkäiseviin toimenpiteisiin.

Toimintaan ei pidä osallistua, jos kokee tartuntariskin liian suureksi. Osallistumispäätöksen tekee jokainen purjehtija tai purjehtijan huoltaja oman riskiarvionsa perusteella.

Pyrimme välttämään turhia lähikontakteja ja toimimaan pääsääntöisesti ulkona koko leirin ajan. Purjehtijat jaetaan leirillä pienryhmiin jotka toimivat ensisijaisesti oman valmentajan ja veneiden kanssa läpi koko viikon. Toimitamme tarkemmat ohjeet leirille saapumisesta ja leirillä toimimisesta vielä hieman ennen leiriä.

Leiripaikat ja ajankohdat 2021

Kulosaari

Laajasalo

Vuosaari

Tuusula