East Side Sailing Team ryhmittelee purjehduksen harrastusryhmät SPV:n mallin mukaisesti neljään tasoryhmään; vihreä, sininen, punainen ja musta. Lasten Purjehduskoulun jälkeen purjehtija voi osallistua vihreän ryhmän harjoituksiin.

Vihreä

Vihreän tason purjehtija tarvitsee vielä paljon ohjaajan avustusta kaikissa harjoituksissa. Ryhmässä aloittava purjehtija tarvitsee aina suunnan, jota kohti purjehditaan, eikä purjehtijaa voi jättää yksin vesille ilman tehtävää tai rataa. Purjehdusharjoituksia tehdään ainoastaan kevyessä (1-5m/s) tuulessa. Kovemmalla tuulella jollankäsittelyä harjoitellaan ilman rikiä tai
rannassa simulaattorilla. Vihreä ryhmä käytää opetusveneinä pääasiassa optimistijollia.

Vihreässä ryhmässä taitoja opetellaan edeten helpoista vaikeampiin. Ennen siirtymistä seuraavalle tasolle purjehtija osaa jo käsitellä jollaa itse, ilman ohjaajan jatkuvia neuvoja, ja ymmärtää purjehduksen perusperiaatteet.

Muita vihreän ryhmän oppistavoitteita ovat:

 • Pukea jollaliivit pälle oikealla tavalla
 • Nimetä jollan tärkeimmät osat
 • Rikata jolla ohjaajan avustuksella
 • 8-, merimies- ja paalusolmun
 • Laittaa peräsimen, kölin ja skuutin paikoilleen laiturissa
 • Lähteä laiturista ja tulla laituriin
 • Pysäyttää jollan sivutuulessa poijun kohdalle ja lähteä uudelleen liikkeelle
 • Erottaa venda ja jiipin toisistaan
 • Ymmärtää tuulen vaikutuksen purjeeseen ja veneen nopeuteen
 • Oppia pääsemään pois vastatuulesta
 • Purjehtia 1-5 m/s tuulessa kolmioradan läpi, tehden käännökset oikein ja käyttäen jatkopinnaa suoraan ajettaessa
 • Väistää toista venettä
 • Ohjata jollaa sen ollessa hinauksessa
 • Oppia käyttämään jatkopinnaa suoraan ajettaessa
 • Oppia liikkumaan jollassa oikealla tavalla

Sininen

Sinisellä tason purjehtija pärjää jo osan ajasta itsenäisesti, ilman ohjaajan jatkuvaa valvontaa. Ryhmässä aloittavalla purjehtijalla on kuitenkin vielä paljon uusia taitoja opittavana, joita hänen kannattaa opetella usein ohjaajan valvonnassa. Purjehdusharjoituksia tehdään myös keskituulessa (6-8m/s), tällöin purjehtijat tarvitsevat vielä enemmän neuvoa ja valvontaa. Jatkopinnan käyttöä kaikissa harjoituksissa ja käännöksissä opetellaan vielä sinisellä tasolla.

Sinisen ryhmän purjehtijat oppivat käsitelemään jollaa jo melko taitavasti ja itsenäisesti kevyessä ja keskituulessa. Purjehtijat osaavat ohjata jollaa jatkopinnalla ja tietävät miten vene reagoi kallistukseen. Sinisen tason purjehtijan on hyvä aloittaa myös itsenäinen harjoittelu, jotta taidot kehittyisivät mahdollisimman nopeasti. Sinisen ryhmän purjehtija voi purjehtija koon mukaan joko Optimisti tai Zoom-jollilla, vanhemmat purjehtijat voivat kokeilla myös E-jollaa tai muita vastaavia jollia kevyissä tuulissa. Sinisen ryhmän purjehtijat voivat ottaa osaa leikkimielisiin haastaja-tason kilpailuhin seuravalmentajien opastamana, jotka ovat osa sinisen ryhmän valmennusohjelmaa.

Muita sinisen ryhmän oppistavoitteita ovat:

 • Osaa arvioida omia taitojaan, kuten missä olosuhteissa hän pystyy hallitsemaan jollaa
 • Osaa reagoida yllättäviin tilanteisiin
 • Trimmata purjen rannassa huomioiden vallitsevat tuuliolosuhteet
 • Tunnistaa erilaiset merimerkit
 • Purjehtia jatkopinnaa käyttäen, myös käännöksissä
 • Pysäyttää veneen ja peruuttaa
 • Hengata
 • Kaataa jollan ja nostaa sen pystyyn, sekä tyhjentää veneen
 • Purjehtia virtauslankojen mukaan
 • Tehdä 360° ja 720° käännökset
 • Väistämissäännöt veneiden kohdatessa
 • Purjehdussäännöt merkkitilanteissa
 • Tietää miten startata lähtölinjalta ja tuntee viestiliput
 • Purjehtia harjoitus- tai kilpailuradan ohjeen mukaan läpi itsenäisesti

Punainen

Punaisen tason taituri on jo taitava jollan käsittelijä ja hallitsee jollan käsittelyn kevyestä keskituuleen. Punaisen tason purjehtija harjoittelee myös kovalla (yli 8 m/s) tuulella, mutta kovassa tuulessa purjehtija tarvitsee vielä ohjaajan läsnäoloa. Punaisen tason purjehtija on teknisesti taitava, mutta taidot tarvitsevat vielä hienosäätöä ja paljon toistoja. Teknisten taitojen lisäksi purjehtija voi alkaa keskittymään myös kilpailussa vaadittavien taktisten taitojen opetteluun.

Punaiselle tasolle siirrytään kun sinisen ryhmät taidot on opittu ja valmiudet sekä halu kilpailuvalmennukseen osallistumiseen ovat olemassa. Punaisen ryhmän harjoitukset ovat 2-4 kertaa viikossa. Punaisen ryhmän valmennukseen kuuluu kilpaileminen ja valmennus kilpailuissa. Optimistijollaluokassa osallistutaan pääsääntöisesti kadetti-sarjaan, vanhemmat purjehtijat Zoom8 ja muissa isommissa jollaluokissa voivat osallistua haastaja-kilpailuhin tai ranking-kilpailuhin, joissa mukana voi olla niin ensikertalaisia kuin maailmanmestareita.

Punaisen ryhmän kehittymisen tavoitteita ovat:

 • Havainnoida puuskia ja shiftejä ja purjehtia niiden mukaan
 • Purjehtia itsenäisesti kovassa (8-12m/s) tuulessa
 • Suorittaa ennen lähtöä tehtävät rutiinit, kuten maamerkkien ottaminen
 • Luoda itselle suunnitelma lähtöön
 • Hidastaa ja kiihdyttää painopistettä muuttamalla
 • Ajaa aaltoa kryssillä
 • Ajaa aaltoa avotuulella
 • Tyhjentää venettä äyskäröimällä purjehduksen aikana
 • Tuntee säännön 42 (milloin pumppaus on sallittua)
 • Osaa joukkuekilpailun perusteet

Musta

Mustaan ryhmään siirrytään valmentajan suosituksesta, kun punaisen ryhmän taidot on sisäistetty. Useimmiten aikaisintaan noin 11-12 vuoden ikäisenä, mutta ryhmään siirtyminen ei ole koskaan kiinni purjehtijan iästä vaan ainostaan taitotasosta sekä omasta halusta kilpailla. Mustan ryhmän purjehtijat harjoittelevat ensisijaisesti kilpailemisessa vaadittavia teknisiä sekä taktisia taitoja. Mustan ryhmän valmennukseen kuuluu usein valmennus jollaluokan Ranking-sarjan kilpailuissa ja kilpailuihin osallistuminen kuuluu olennaisena osana valmennukseen.

Ranking-sarjan kilpailut ovat tasoltaan purjehduksen SM-tason kilpailuja. Ranking kilpailut kestävät kahdesta kolmeen päivään ja yhden lähdön kesto on noin 50 minuuttia. Lähtöä ajetaan keskimäärin kolme päivässä. Ranking-sarjaan osallistuvan purjehtijan tulee hallita vene itsenäisesti kovemmassakin tuulessa ja tuntea hyvin kilpapurjehdussäännöt. Ranking-kilpailuihin osallistuessa purjehtijan tulee olla luokkaliiton jäsen ja veneen sekä varusteiden tulee täyttää luokkaliiton säännöt. Ranking-sarjassa purjehditaan useampi osakilpailu, joiden tulokset lasketaan kauden päätteeksi yhteen.

Optimistijollaluokassa ranking-sarjan kauden kahden ensimmäisen osakilpailun tulosten perusteella valitaan myös kauden kansainvälisiin arvokilpailuihin osallistuvat purjehtijat. Muissa jollaluokissa karsintoina toimivat yleensä luokkaliittojen erikseen määrittämät kilpailut.

East Side Sailing Team seuroissa on mahdollista harrastaa kilpapurjehdusta ja osallistua kilpailuvalmennukseen seuraavissa veneluokissa ja purjelaudoissa:

 • Optimistijolla
 • Zoom8
 • E-Jolla
 • ILCA (4.7, radial, standard)
 • 29er

Köliveneet

 • J/70 (BS)
 • Kansanvene/Folkbåt (HTPS)
 • Lightning (TP)

Purjelaudat

 • Techno293
 • Techno FOIL 130
 • iQFoil 85 Youth
 • Windsurfer LT

Harrastusmaksut

Harjoitusryhmien kausimaksut määräytyvät osallistujamäärän, valmentajien määrän sekä kokemuksen ja valmennusohjelmaan sisältyvien tapahtumien mukaan. Yksityiskohtaisemmat tiedot harjoituksista ja maksuista saat ryhmien vastuuvalmentajilta tai järjestävän seuran junioripäälliköltä.

East Side Sailing Team seurat keräävät nuorten toiminnan harrastusmaksuja ainoastaan valmennusryhmien suorien kulujen kattamiseen, iso osa kuluista katetaan seurojen muiden toiminnan sekä avustusten avulla. East Side Sailing Teamin ideologiaan kuuluu että kaikilla on mahdollisuus päästä purjehtimaan, kysy tarvittaessa lisää ottamalla yhteyttä tai lähimmän seuran junioripäälliköltä.

Osallistujien tulee lisäksi olla vähintään yhden SPV:n rekisteröimän seuran jäsen. Purjehtijat voivat olla yhden tai useamman seuran jäseniä, yleiset osallistumisoikeudet esimerkiksi kilpailuihin eivät ole seurakohtaisia.